English
Estonian
Hidden Word

Kas Te Ei Tea (Know Ye Not)

O Children of Men! Know ye not why We created you all from the same dust? That no one should exalt himself over the other. Ponder at all times in your hearts how ye were created. Since We have created you all from one same substance it is incumbent on you to be even as one soul, to walk with the same feet, eat with the same mouth and dwell in the same land, that from your inmost being, by your deeds and actions, the signs of oneness and the essence of detachment may be made manifest. Such is My counsel to you, O concourse of light! Heed ye this counsel that ye may obtain the fruit of holiness from the tree of wondrous glory.

Bahá'u'lláh
The Hidden Words, arabic 68

OO INIMLAPSED!

Kas teie siis ei tea, miks lõime teid kõiki samast põrmust? Et keegi ei peaks end teistest paremaks. Mõtisklege oma südames kogu aeg selle üle, kuidas teid loodi. Kuna Me oleme loonud teid kõiki samast ainest, peate olema nagu üks hing, käima samade jalgadega, sööma sama suuga ning elama samal maal, nii et teie sisimast olemusest ilmneksid teie tegude ja toimingute kaudu ainulisuse märgid ja eraldumise olemus. Selline on Mu nõuanne teile, oo valguse väehulk! Võtke seda nõuannet kuulda, et saaksite imepärase hiilguse puult pühaduse vilja.

Bahá'u'lláh
The Hidden Words, arabic 68

O Children of Men! Know ye not why We created you all from the same dust? That no one should exalt himself over the other. Ponder at all times in your hearts how ye were created. Since We have created you all from one same substance it is incumbent on you to be even as one soul, to walk with the same feet, eat with the same mouth and dwell in the same land, that from your inmost being, by your deeds and actions, the signs of oneness and the essence of detachment may be made manifest. Such is My counsel to you, O concourse of light! Heed ye this counsel that ye may obtain the fruit of holiness from the tree of wondrous glory.

Bahá'u'lláh
The Hidden Words, arabic 68

OO INIMLAPSED!

Kas teie siis ei tea, miks lõime teid kõiki samast põrmust? Et keegi ei peaks end teistest paremaks. Mõtisklege oma südames kogu aeg selle üle, kuidas teid loodi. Kuna Me oleme loonud teid kõiki samast ainest, peate olema nagu üks hing, käima samade jalgadega, sööma sama suuga ning elama samal maal, nii et teie sisimast olemusest ilmneksid teie tegude ja toimingute kaudu ainulisuse märgid ja eraldumise olemus. Selline on Mu nõuanne teile, oo valguse väehulk! Võtke seda nõuannet kuulda, et saaksite imepärase hiilguse puult pühaduse vilja.

Bahá'u'lláh
The Hidden Words, arabic 68