O, sine čovjeka! Ljubiš li Me, okreni se od sebe; a tražiš li Moje zadovoljstvo, ne mari za vlastito; da bi ti mogao umrijeti u Meni, a Ja vječno živjeti u tebi.

Bahá'u'lláh
The Hidden Words, arabic 8