O Ni Uppriktiga (O Ye Sincere Ones)

Ruhi 5 Ruhi Campaign, Sweden

O ye sincere ones, ye longing ones, ye who are drawn as if magnetized, ye who have risen up to serve the Cause of God, to exalt His Word and scatter His sweet savours far and wide!

‘Abdu’l-Bahá
Selections From the Writings of ‘Abdu’l-Bahá, p. 240

O ni uppriktiga, ni som längtar, ni som är dragna som av en magnet, ni som har rest er för att tjäna Guds sak, för att upphöja Hans ord och sprida Hans ljuva väldofter vitt och brett!

‘Abdu’l-Bahá
Selections From the Writings of ‘Abdu’l-Bahá, p. 240

O ye sincere ones, ye longing ones, ye who are drawn as if magnetized, ye who have risen up to serve the Cause of God, to exalt His Word and scatter His sweet savours far and wide!

‘Abdu’l-Bahá
Selections From the Writings of ‘Abdu’l-Bahá, p. 240

O ni uppriktiga, ni som längtar, ni som är dragna som av en magnet, ni som har rest er för att tjäna Guds sak, för att upphöja Hans ord och sprida Hans ljuva väldofter vitt och brett!

‘Abdu’l-Bahá
Selections From the Writings of ‘Abdu’l-Bahá, p. 240