Albanian
Prayer

O Perëndi, Më Udhëhiq, Më Mbro

O Perëndi, më udhëhiq, më mbro, më bëj një llambë ndriçuese e një yll me shkëlqim. Ti je i Fuqishmi e i Pushtetshmi.

‘Abdu’l-Bahá
Bahá'í Prayers, Children